Wielki Świat

Jak dbać o dobro Ziemii

W walce o naturalne środowisko i jego wodne zasoby warto nie tylko pokłonić się nad wodooszczędnym stylem życia czy też rozwiązaniami technicznymi w tym zakresie. Równie ważne jest dbanie, by przez swoje codzienne aktywności wody nie zanieczyszczać! Nie wylewaj zatem do kanalizacji wszelkiego rodzaju farb, rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Pamiętaj też, że zanieczyszczeniem wód grozi również wyrzucanie ze zwykłymi śmieciami opakowań po wszystkich tych substancjach. W śmieciach nie powinny się też znaleźć baterie, akumulatory i inne produkty szczególnie niebezpieczne dla środowiska. O środowisku nie zapominaj również podczas mycia samochodu. Pielęgnacje swojego auta należy wykonywać w takich miejscach, by resztki benzyny i olejów nie przedostawały się do kanalizacji czy do gleby. Prócz prostych przyczynków z życia wziętych można pokusić się o skorzystanie z proekologicznych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest wykorzystanie ścieków szarych czy też wód deszczowych.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

NIEZNOŚNE DECYBELE

Podstawową jednostką pomiaru hałasu jest decybel. Określa on wartość ciśnienia ...

ZAGROŻENIA DLA ŚRO

Już od wieków kula ziemska zmienia się w wyniku działalności ...

JAK WALCZYĆ Z HAŁA

W dobie rozwoju dzisiejszej cywilizacji walka z hałasem jest niezwykle ...

CO POWODUJE NADMIERN

Szkodliwość hałasu na zdrowie człowieka, zwłaszcza przy długotrwałym narażeniu na ...

KIEDY DŹWIĘK PRZER

Bez dźwięku życie byłoby niemożliwe. To on między innymi podpowiada ...

Sponsors