Wielki Świat

Jak dbać o dobro Ziemii

CO W POWIETRZU JEST, A CZEGO BYĆ NIE POWINNO!

Posted by trololo On Luty - 5 - 2013

Bez tego organizm człowieka się nie obędzie. Tlen. Pierwiastek najważniejszy z ważnych, niezbędny organizmom tlenowym w procesie oddychania. Skąd go czerpiemy? Oczywiście z powietrza! Zawartość tlenu w tej mieszaninie gazów , występującej w najniższej części atmosfery ziemskiej, wynosi lekko ponad 20%. Razem z azotem, stanowiącym około 78% składu powietrza, to główny jego składnik. Dla życia niebezpieczny staje się niedobór tlenu, gdy jego zawartość w powietrzu spada poniżej 10 – 12%. Dla życia niebezpieczny jest również udział w powietrzu substancji szkodliwych. Ich udział jest silnie zmienny i w głównej mierze zależny od rozwoju przemysłu. Substancje te określane mianem zanieczyszczeń to przede wszystkim dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz pył. Ich emitorami są ogromne kominy fabryk i elektrociepłowni, rury wydechowe urządzeń spalinowych. Faktycznym źródłem wydostających się z nich trucizn są natomiast procesy spalania niezbędne w produkcji energii, procesy spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym, procesy spalania w przemyśle, procesy spalania niezbędne do napędu pojazdów i urządzeń.

 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

NIEZNOŚNE DECYBELE

Podstawową jednostką pomiaru hałasu jest decybel. Określa on wartość ciśnienia ...

ZAGROŻENIA DLA ŚRO

Już od wieków kula ziemska zmienia się w wyniku działalności ...

JAK WALCZYĆ Z HAŁA

W dobie rozwoju dzisiejszej cywilizacji walka z hałasem jest niezwykle ...

CO POWODUJE NADMIERN

Szkodliwość hałasu na zdrowie człowieka, zwłaszcza przy długotrwałym narażeniu na ...

KIEDY DŹWIĘK PRZER

Bez dźwięku życie byłoby niemożliwe. To on między innymi podpowiada ...

Sponsors